Członkowie

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca – Maria Dzierzbicka
Z-ca przewodniczącego – Maria Bojarska
Sekretarz – Artur Osmański
Członek – Alicja Oskroba
Członek – Alicja Rutkowska

Spółdzielnia zrzesza 107 członków