"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Grudziądzu 


Szanowni Państwo!

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą stronę internetową, w której staramy się przedstawić historię oraz dzień dzisiejszy ”Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Grudziądzu.
Spółdzielnia doskonale wkomponowana w średniowieczny gród wraz z rozwojem miasta tworzyła kolejne karty historii.
To dzięki klientom, członkom i pracownikom istnieje do dnia dzisiejszego i mimo, że dookoła wszystko się zmieniło, jest nieodłącznym elementem na mapie gospodarczej miasta. Jak każda inna firma o bogatej przeszłości, ma swój indywidualny wizerunek zarejestrowany w pamięci mieszkańców i klientów.
Niewiele firm handlowych może poszczycić się tak długą i bogatą tradycją jaką legitymuje się nasza Spółdzielnia. Jej początki sięgają 1945 roku, kiedy to zaraz po wojnie pomimo ogromnych zniszczeń sięgających 80% i wielu niedostatków, grupa entuzjastów i sympatyków ruchu Spółdzielczego założyła Grudziądzką Spółdzielnię Spożywców.
Chcemy by nasza firma łączyła tradycję z nowoczesnością, co mamy nadzieję pozwoli pogłębić zaufanie i życzliwość naszych klientów, a dzięki tej publikacji być może pozyskamy nowych.
 


Rada Nadzorcza i Zarząd
„Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców
w Grudziądzu

 

Zarys historyczny

- 25.IV.1945 r. została założona Grudziądzka Spółdzielnia Spożywców.
57 członków – założycieli uchwaliło statut i wybrało 9 osobową Radę Nadzorczą, której pierwszym przewodniczącym został Pan Zarzycki - ówczesny starosta grudziądzki. Na zebraniu konstytutywnym uchwalono wysokość udziałów członków na 100,- zł oraz obowiązkowe wpisowe 10,- zł.

- W 1951 r. członkowie zmienili statut, a Spółdzielnia przyjęła nazwę „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Grudziądzu.

- W 1958 r. decyzje władz centralnych ”Społem” spowodowały podporządkowanie ”Spółdzielni” Związkowi Spółdzielni Spożywców w Bydgoszczy. Otrzymaliśmy status oddziału tego związku.

- W 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej staliśmy się oddziałem Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Toruniu .

- Lata 1980- ….. przyniosły zmianę o znaczeniu historycznym dla kraju a, w konsekwencji również i dla Spółdzielni. 29.VI.1981 r. grupa członków założycieli, wykorzystując założenia reformy gospodarczej i sytuację społeczno – gospodarczą zwołała Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Powołano do życia samodzielną jednostkę organizacyjną „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Grudziądzu. Rejestracja sądowa nowo powołanej Spółdzielni miała miejsce w dniu 30.XI.1981r. W rezultacie przestaliśmy być oddziałem WSS w Toruniu i rozpoczęliśmy samodzielny byt w oparciu o trzy „S”. W 1982 roku przeżyliśmy kolejną reorganizację. Tym razem spowodowała ona demonopolizację handlu. Spółdzielnia oddała hurt spożywczy, który z powrotem upaństwowiono.

W swej 77 letniej historii Spółdzielnia poddana została dużej centralizacji, gospodarce planowej, nomenklaturze oraz licznym reorganizacjom. Były to czynniki sprzeczne z istotą ruchu spółdzielczego. Musiało to doprowadzić do głębokiego rozminięcia się praktyki z ideami. Mimo tych przeciwności Spółdzielnia przetrwała. Zachowała swoją tożsamość, skutecznie konkurując z polskimi i zachodnimi sieciami. A tradycje ruchu spółdzielczego stanowią przesłankę do bieżącego działania tak aby pokolenia, które po nas przyjdą pozytywnie oceniły nasz dotychczasowy wysiłek.