Zarząd

Prezes Zarządu – Ryszard Grynda
Wiceprezes Zarządu - Gł.Księgowy – Anna Fede